วิธีสมัคร Hotmail การส่ง Email ผ่าน Hotmail

วิธีสมัคร Hotmail แบบง่ายๆ

1. คลิกที่ ลงทะเบียน


2. กรอกข้อมูลลงไปในช่องว่างให้ครบทุกช่อง แล้วพิมพ์รหัสภาพด้านล่างให้ถูกต้อง จากนั้น กด ยอมรับ


3. เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว จะเข้ามาที่หน้านี้ และคลิกเข้า ไปที่กล่องขาเข้า4. จากนั้นมาเริ่มการส่ง อี-เมล กันเลย ก่อนอื่นกดไปที่ สร้าง


5. ใส่ข้อมูลตามรูปเลย จากนั้น กด ส่ง  แค่นี้ก็ส่งได้เป็นอันเรียบร้อย
    อธิบาย: สำเนาถึง คือ ต้องการส่งไปให้บุคคลที่ 3 ด้วย  มันก็คล้ายๆ กับเราถ่ายเอกสาร แต่จะแสดง อี-เมล์ ให้เห็นด้วย
                 สำเนาลับถึง คือ ต้องการส่งไปให้บุคคลที่ 3 ด้วย แต่ไม่ต้องการให้บุคคลอื่นรู้ว่าเราส่งให้ใครบ้าง มันก็จะซ่อน อี-เมล์ ไว้ไม่
                                         ให้เห็น จะแสดง อี-เมล์ ให้เห็นเฉพาะ ถึง และ สำเนาลับ เท่านั้นเห็นไหมว่าไม่อยากเลย ทุกๆ ท่านสามารถทำได้โดยทำตามภาพได้เองเลยแบบง่ายๆ